Wulkanizator

Zakres obowiązków: Utrzymanie czystości na stanowisku pracy oraz na terenie wykonywania pracy. Kompleksowe serwisowanie ogumienia.Zakres obowiązków: Utrzymanie czystości na stanowisku pracy oraz na terenie wykonywania pracy. Kompleksowe serwisowanie ogumienia.