Terapeuta

Zakres obowiązków: zadania określone w art. 4 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2018, poz. 2137 z póź. zm.) oraz w art. 10 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r., poz. 852, z późn. zm)Zakres obowiązków: zadania określone w art. 4 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2018, poz. 2137 z póź. zm.) oraz w art. 10 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r., poz. 852, z późn. zm)