Terapeuta zajęciowy

Zakres obowiązków: -Prowadzenie zajęć powierzoną grupą uczestników uwzględniając ich indywidualne potrzeby i możliwości
-Tworzenie i realiacja indywidualnych programów rehabilitacji społecznej i zawodowej uczestników
-Realizacja treningu ekonomicznego oraz kontakt z rodziną lub opiekunem prawnym
-Czynny udział w zebraniach rady programowej WTZ
-Prawidłowe prowadzenie dokumentacji swojej grupy
-Ścisłe przestrzeganie regulaminu wewnętrznego i obowiązujących przepisów
OKRES ZATRUDNIENIA W PRZYPADKU PRACY NA PODSTAWIE UMOWY:
Umowa na czas określony
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
43-190 Mikołów Pl. Salwatorianów 4
PRACA W DNIACH I GODZINACH:Zakres obowiązków: -Prowadzenie zajęć powierzoną grupą uczestników uwzględniając ich indywidualne potrzeby i możliwości
-Tworzenie i realiacja indywidualnych programów rehabilitacji społecznej i zawodowej uczestników
-Realizacja treningu ekonomicznego oraz kontakt z rodziną lub opiekunem prawnym
-Czynny udział w zebraniach rady programowej WTZ
-Prawidłowe prowadzenie dokumentacji swojej grupy
-Ścisłe przestrzeganie regulaminu wewnętrznego i obowiązujących przepisów
OKRES ZATRUDNIENIA W PRZYPADKU PRACY NA PODSTAWIE UMOWY:
Umowa na czas określony
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
43-190 Mikołów Pl. Salwatorianów 4
PRACA W DNIACH I GODZINACH: