Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

Zakres obowiązków: Staż dla osoby do 29 rż. zarej. w tut. Urzedzie i speln. kryteria projektowe.
1.Godz. odb. stażu 7:00 do 15:00.
2.Zapoznanie się regulaminem pracy.
3.Zapoznanie się z rodzajem wykonywanych prac .
4.Wykonywanie tynków zwykłych lub cienkowarstwowych, wykonywanie podłóg z tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, deszczułek podłogowych, płyt.
5.Malowanie ścian techniką emulsyjną, klejową i olejną na wysokościach do 3 metrów.
6.Przygotowywanie materiałów do robót wykończeniowych.
7.Wykonywanie dociepleń budynków na wysokościach do 3 metrów.
8.Organizowanie własnego miejsca pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.Zakres obowiązków: Staż dla osoby do 29 rż. zarej. w tut. Urzedzie i speln. kryteria projektowe.
1.Godz. odb. stażu 7:00 do 15:00.
2.Zapoznanie się regulaminem pracy.
3.Zapoznanie się z rodzajem wykonywanych prac .
4.Wykonywanie tynków zwykłych lub cienkowarstwowych, wykonywanie podłóg z tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, deszczułek podłogowych, płyt.
5.Malowanie ścian techniką emulsyjną, klejową i olejną na wysokościach do 3 metrów.
6.Przygotowywanie materiałów do robót wykończeniowych.
7.Wykonywanie dociepleń budynków na wysokościach do 3 metrów.
8.Organizowanie własnego miejsca pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.