Technik weterynarii (doposażenie)

Zakres obowiązków: sprawowanie opieki nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych; podawanie leków dostępnych bez recepty lub zaordynowanych przez lekarza weterynarii; wykonywanie zabiegów sanitarno-higienicznych i fizykoteraoeutycznych; pobieranie prób do badań laboratoryjnych i wykonywanie badań klinicznych, które są niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy; asystowanie przy zabiegach chirurgicznych; udział w interwencjach weterynaryjnych.Zakres obowiązków: sprawowanie opieki nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych; podawanie leków dostępnych bez recepty lub zaordynowanych przez lekarza weterynarii; wykonywanie zabiegów sanitarno-higienicznych i fizykoteraoeutycznych; pobieranie prób do badań laboratoryjnych i wykonywanie badań klinicznych, które są niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy; asystowanie przy zabiegach chirurgicznych; udział w interwencjach weterynaryjnych.