Technik hodowli

Zakres obowiązków: Prace nad selekcją materiałów hodowli twórczej.
Typowanie materiałów hodowlanych do dalszego testowania.
Planowanie nawożenia i zabiegów ochronnych zasiewów hodowlanych.
Prowadzenie obowiązkowej dokumentacji hodowlanej ( rejestry polowe, magazynowe, ewidencja zabiegów ochronnych itp).
Praca w KrzeczowicachZakres obowiązków: Prace nad selekcją materiałów hodowli twórczej.
Typowanie materiałów hodowlanych do dalszego testowania.
Planowanie nawożenia i zabiegów ochronnych zasiewów hodowlanych.
Prowadzenie obowiązkowej dokumentacji hodowlanej ( rejestry polowe, magazynowe, ewidencja zabiegów ochronnych itp).
Praca w Krzeczowicach