Stażysta – konkurs nr 9/19

Zakres obowiązków: Protokołowanie na sali rozpraw i wykonywanie wszelkich związanych z tym czynności w sekretariacie wydziału.Zakres obowiązków: Protokołowanie na sali rozpraw i wykonywanie wszelkich związanych z tym czynności w sekretariacie wydziału.