STAZ/Sekretarka

Zakres obowiązków: – szkolenie BHP i ppoż.
– szkolenie z polityki ochrony danych osobowych w Komendzie
– obsługa sekretariatu, interesantów, odpraw służbowych zapoznanie z zasadami protokołowania
– prowadzenie kalendarza spotkań kierownictwa
– obsługa fax-u, kopiarki, skanera oraz elektronicznej korespondencji komendy
– zasady obiegu dokumentów, dekretacja, sporządzania pism urzędowych, uwierzytelniania kopii, przygotowania dokumentów do przyjęcia do archiwumZakres obowiązków: – szkolenie BHP i ppoż.
– szkolenie z polityki ochrony danych osobowych w Komendzie
– obsługa sekretariatu, interesantów, odpraw służbowych zapoznanie z zasadami protokołowania
– prowadzenie kalendarza spotkań kierownictwa
– obsługa fax-u, kopiarki, skanera oraz elektronicznej korespondencji komendy
– zasady obiegu dokumentów, dekretacja, sporządzania pism urzędowych, uwierzytelniania kopii, przygotowania dokumentów do przyjęcia do archiwum