Starszy Koordynator ds. towarów niebezpiecznych (Senior Coordinator DG

Zakres obowiązków: • Wspieranie rozwoju projektów optymalizacji i automatyzacji procesów;
• Przetwarzanie zleceń transportu towarów niebezpiecznych zgodnie ze standardami procesowymi;
Zatwierdzenie transportu towarów niebezpiecznych do transportu intermodalnego;
• Zarządzanie rezerwacjami transportu towarów niebezpiecznych na liniach partnerskich;
• Korespondencja wewnętrzna i zewnętrzna;
• Weryfikacja zgodności z przepisami transportowymi towarów niebezpiecznych;
• Proces załadunku / tranzytu / odprawy celnej;
• Przygotowanie notatek dotyczących załadunku i segregacji;
• Ścisła współpraca z menedżerami towarów niebezpiecznych w regionachZakres obowiązków: • Wspieranie rozwoju projektów optymalizacji i automatyzacji procesów;
• Przetwarzanie zleceń transportu towarów niebezpiecznych zgodnie ze standardami procesowymi;
Zatwierdzenie transportu towarów niebezpiecznych do transportu intermodalnego;
• Zarządzanie rezerwacjami transportu towarów niebezpiecznych na liniach partnerskich;
• Korespondencja wewnętrzna i zewnętrzna;
• Weryfikacja zgodności z przepisami transportowymi towarów niebezpiecznych;
• Proces załadunku / tranzytu / odprawy celnej;
• Przygotowanie notatek dotyczących załadunku i segregacji;
• Ścisła współpraca z menedżerami towarów niebezpiecznych w regionach