Starszy instruktor

Zakres obowiązków: Wykształcenie: średnie; 3 lata doświadczenia zawodowego; przygotowanie taneczne i znajomość oraz przygotowanie techniczne do nauczania tańca; bardzo dobra sprawność fizyczna, sprawność narządu równowagi i poczucie rytmu; zakres obowiązków: prowadzenie i przygotowywanie zespołu Mażoretek do występów, konkursów itp., projektowanie i organizowanie różnorodnych zajęć tanecznych, mile widziana znajomość tworzenia układów choreograficznych; miejsce pracy: Jednostka Wojskowa 4115 Gliwice;Zakres obowiązków: Wykształcenie: średnie; 3 lata doświadczenia zawodowego; przygotowanie taneczne i znajomość oraz przygotowanie techniczne do nauczania tańca; bardzo dobra sprawność fizyczna, sprawność narządu równowagi i poczucie rytmu; zakres obowiązków: prowadzenie i przygotowywanie zespołu Mażoretek do występów, konkursów itp., projektowanie i organizowanie różnorodnych zajęć tanecznych, mile widziana znajomość tworzenia układów choreograficznych; miejsce pracy: Jednostka Wojskowa 4115 Gliwice;