Starszy inspektor do spraw obsługi administracyjnej w Oddziale w Legnicy

Zakres obowiązków: Administrowanie zasobami lokalowymi w zakresie bezpieczeństwa mienia, utrzymania czystości w pomieszczeniach i na zewnątrz budynku oraz konserwcji i napraw, nadzór nad prowadzeniem remontów, inwestycji i zaopatrzenia, prowadzenie obsługi transportowej związanej z bieżącą pracą Oddziału oraz prowadzenie stosownej dokumentacji, prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, pełnej dokumentacji technicznej budynku.Zakres obowiązków: Administrowanie zasobami lokalowymi w zakresie bezpieczeństwa mienia, utrzymania czystości w pomieszczeniach i na zewnątrz budynku oraz konserwcji i napraw, nadzór nad prowadzeniem remontów, inwestycji i zaopatrzenia, prowadzenie obsługi transportowej związanej z bieżącą pracą Oddziału oraz prowadzenie stosownej dokumentacji, prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, pełnej dokumentacji technicznej budynku.