Starszy dozorca k/m

Zakres obowiązków: – otwieranie i zamykanie placówki
– czynności porządkowe
– dbanie o ład i porządek na terenie placówki
– wykonywanie drobnych naprawZakres obowiązków: – otwieranie i zamykanie placówki
– czynności porządkowe
– dbanie o ład i porządek na terenie placówki
– wykonywanie drobnych napraw