Starszy asystent Zespołu ds. Postępowań Kosztowych Sekcji Ogólnej Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców

Zakres obowiązków: Wszczynanie postepowań administracyjnych w celu wydania decyzji administracyjnej;
Wydawanie decyzji administracyjnych oraz innych rozstrzygnięć w sprawie w celu ustalenia
wysokości kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca
do powrotu;
Zabezpieczanie, potrącanie środków finansowych cudzoziemców umieszczonych w SOdC w celu
umożliwienia cudzoziemcom pokrycia kosztów poniesionych przez Straż Graniczną, a związanych
z decyzją o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu;
Ścisła współpraca z komornikiem Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim w celu umożliwienia
przeprowadzenia egzekucji komorniczej;
Współpraca z zespołem radców prawnych NoOSG w celu uzyskania opinii co do zasadności
podejmowanych działań w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, które to działania
wymagają podjęcia stosownych konsultacji;
Sporządzanie statystyk w celu przekazania niezbędnych informacji dla Pionu Głównego
Księgowego, Zarządu do Spraw Cudzoziemców celem służbowego dalszego wykorzystania.Zakres obowiązków: Wszczynanie postepowań administracyjnych w celu wydania decyzji administracyjnej;
Wydawanie decyzji administracyjnych oraz innych rozstrzygnięć w sprawie w celu ustalenia
wysokości kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca
do powrotu;
Zabezpieczanie, potrącanie środków finansowych cudzoziemców umieszczonych w SOdC w celu
umożliwienia cudzoziemcom pokrycia kosztów poniesionych przez Straż Graniczną, a związanych
z decyzją o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu;
Ścisła współpraca z komornikiem Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim w celu umożliwienia
przeprowadzenia egzekucji komorniczej;
Współpraca z zespołem radców prawnych NoOSG w celu uzyskania opinii co do zasadności
podejmowanych działań w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, które to działania
wymagają podjęcia stosownych konsultacji;
Sporządzanie statystyk w celu przekazania niezbędnych informacji dla Pionu Głównego
Księgowego, Zarządu do Spraw Cudzoziemców celem służbowego dalszego wykorzystania.