Stanowisko ds. Technicznych i Transportu- Dyspozytor

Zakres obowiązków: • Opracowywanie harmonogramów pracy kierowców,
• Codzienna weryfikacja czasu pracy kierowców, zużycia paliwa, stanu realizacji harmonogramów pracy,
• Monitorowanie lokalizacji pojazdów za pomocą aplikacji GPS,
• Nadzorowanie realizacji przyjętych zleceń i dziennych harmonogramów pracy,
• Optymalizacja logistyczna tras pojazdów,
• Prowadzenie dokumentacji wykonanych usług,
• Przygotowanie miesięcznych raportów,
• Kontrola pracowników pod względem spełniania przepisów bhp przed dopuszczeniem do pracy,Zakres obowiązków: • Opracowywanie harmonogramów pracy kierowców,
• Codzienna weryfikacja czasu pracy kierowców, zużycia paliwa, stanu realizacji harmonogramów pracy,
• Monitorowanie lokalizacji pojazdów za pomocą aplikacji GPS,
• Nadzorowanie realizacji przyjętych zleceń i dziennych harmonogramów pracy,
• Optymalizacja logistyczna tras pojazdów,
• Prowadzenie dokumentacji wykonanych usług,
• Przygotowanie miesięcznych raportów,
• Kontrola pracowników pod względem spełniania przepisów bhp przed dopuszczeniem do pracy,