Sprzedawca- pracownik obsługi sklepu

Zakres obowiązków: Przygotowanie stanowiska pracy: wykładanie towaru na regałach sklepowych, dbałość o kompletność i brak błędów w cenówkach, dbanie o czystość i estetykę miejsca sprzedaży, utrzymanie porządku i czystości na stanowisku pracy bezpośrednia obsługa klienta: pomoc przy wyborze produktu, udzielanie informacji o asortymencie,
cechach i użytkowaniu towarów, informowanie o stosowanych upustach, promocjach.
organizowanie zaopatrzenia: dbałość o kompletność i jakość zatowarowania podległych regałów sklepowych, zbieranie informacji o zapotrzebowaniu na towar, zgłaszanie zapotzrebowania na towar.Zakres obowiązków: Przygotowanie stanowiska pracy: wykładanie towaru na regałach sklepowych, dbałość o kompletność i brak błędów w cenówkach, dbanie o czystość i estetykę miejsca sprzedaży, utrzymanie porządku i czystości na stanowisku pracy bezpośrednia obsługa klienta: pomoc przy wyborze produktu, udzielanie informacji o asortymencie,
cechach i użytkowaniu towarów, informowanie o stosowanych upustach, promocjach.
organizowanie zaopatrzenia: dbałość o kompletność i jakość zatowarowania podległych regałów sklepowych, zbieranie informacji o zapotrzebowaniu na towar, zgłaszanie zapotzrebowania na towar.