Spedytor

Zakres obowiązków: opracowanie planu realizacji usługi transportowej, w tym dobieranie środków technicznych i środków transportu do realizacji usług transportowych, przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpoeczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, stosowanie przepisów prawa dotyczących organizacji transportu, stosowanie przepisów prawa dotyczących technicznych środków realizacji procesów transportowych, w tym ocena zgodności środków transportu z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa, sporządzanie umów na świadczenie usług z kontrahentami, analiza efektywności usługZakres obowiązków: opracowanie planu realizacji usługi transportowej, w tym dobieranie środków technicznych i środków transportu do realizacji usług transportowych, przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpoeczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, stosowanie przepisów prawa dotyczących organizacji transportu, stosowanie przepisów prawa dotyczących technicznych środków realizacji procesów transportowych, w tym ocena zgodności środków transportu z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa, sporządzanie umów na świadczenie usług z kontrahentami, analiza efektywności usług