Specjalista pracy z rodziną

Zakres obowiązków: Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym w realizacji zadań z pieczy zastępczej:
– pomoc rodzinom zastępczym w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,
– przygotowanie, we współpracy z rodziną zastępczą oraz asystenetem rodziny- we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku,
– zapewnianie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
– zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
– udzielenie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
– przygotowywanie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.Zakres obowiązków: Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym w realizacji zadań z pieczy zastępczej:
– pomoc rodzinom zastępczym w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,
– przygotowanie, we współpracy z rodziną zastępczą oraz asystenetem rodziny- we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku,
– zapewnianie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
– zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
– udzielenie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
– przygotowywanie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.