Specjalista ds. wynagrodzeń k/m

Zakres obowiązków: Sporządzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami listy wynagrodzeń razem z pochodnymi pracowników szkoły oraz świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych, sporządzanie przelewów, m. in. przelewy wynagrodzeń do poszczególnych banków i przelewy potrąceń wynikających z list płac, sporządzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami, dokumenty dotyczące ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników szkoły, prowadzenie dokumentów dotyczących świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych, sporządzanie dokumentów rozliczeniowych z Urzędem Skarbowym dla pracowników szkoły, sporządzanie zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami raportów kasowych, sporządzanie sprawozdań w części dotyczącej wynagrodzeń.Zakres obowiązków: Sporządzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami listy wynagrodzeń razem z pochodnymi pracowników szkoły oraz świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych, sporządzanie przelewów, m. in. przelewy wynagrodzeń do poszczególnych banków i przelewy potrąceń wynikających z list płac, sporządzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami, dokumenty dotyczące ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników szkoły, prowadzenie dokumentów dotyczących świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych, sporządzanie dokumentów rozliczeniowych z Urzędem Skarbowym dla pracowników szkoły, sporządzanie zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami raportów kasowych, sporządzanie sprawozdań w części dotyczącej wynagrodzeń.