specjalista ds. rehabilitacji

Zakres obowiązków: 1.prowadzenie ćwiczeń z zakresu rehabilitacji ruchowej w grupie (do 5 os) oraz indywidualnie w Sali rehabilitacyjnej z pomocą urządzeń i akcesoriów rehabilitacyjnych oraz na zewnątrz Nordic Walking
2.opracowywanie Indywidualnych Programów Rehabilitacji i Terapii,
3.uczestnictwo w dokonywaniu okresowej, rocznej i kompleksowej oceny efektów rehabilitacji w odniesieniu do poszczególnych uczestników WTZ,
4.zapewnienie bezpieczeństwa uczestników w toku zajęć,
5.przestrzeganie ustalonych zasad porządku i dyscypliny pracy,
6.ścisła współpraca z kierownikiem, psychologiem, pracownikiem socjalnym, instruktorami terapii zajęciowej, instruktorami zawodu/trenerami pracy zatrudnionymi w WTZ oraz rodzicami i opiekunami uczestników,
7.prowadzenie dokumentacji dotyczącej uczestników,
8.prowadzenie kart rehabilitacji uczestników.Zakres obowiązków: 1.prowadzenie ćwiczeń z zakresu rehabilitacji ruchowej w grupie (do 5 os) oraz indywidualnie w Sali rehabilitacyjnej z pomocą urządzeń i akcesoriów rehabilitacyjnych oraz na zewnątrz Nordic Walking
2.opracowywanie Indywidualnych Programów Rehabilitacji i Terapii,
3.uczestnictwo w dokonywaniu okresowej, rocznej i kompleksowej oceny efektów rehabilitacji w odniesieniu do poszczególnych uczestników WTZ,
4.zapewnienie bezpieczeństwa uczestników w toku zajęć,
5.przestrzeganie ustalonych zasad porządku i dyscypliny pracy,
6.ścisła współpraca z kierownikiem, psychologiem, pracownikiem socjalnym, instruktorami terapii zajęciowej, instruktorami zawodu/trenerami pracy zatrudnionymi w WTZ oraz rodzicami i opiekunami uczestników,
7.prowadzenie dokumentacji dotyczącej uczestników,
8.prowadzenie kart rehabilitacji uczestników.