specjalista ds. logistyki

Zakres obowiązków: Racjonalne gospodarowanie mieniem oraz środkami budż. na inwestycje, remonty, wyposażenie i działalność statutową jedn.;Realizacja wydatków zgodnie z przepisami Ust.Prawo zamówień publicznych, prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;Prowadzenie gospodarki materiałowej, obsługi transportowej oraz dokum.;Udział w pracach komisji przetargowej;Organizacja dozoru obiektów WK OHP i nadzór nad jego realizacją.Kontrola merytoryczna dokumentacji finansowej ZWK oraz jedn. podległych.Zakres obowiązków: Racjonalne gospodarowanie mieniem oraz środkami budż. na inwestycje, remonty, wyposażenie i działalność statutową jedn.;Realizacja wydatków zgodnie z przepisami Ust.Prawo zamówień publicznych, prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;Prowadzenie gospodarki materiałowej, obsługi transportowej oraz dokum.;Udział w pracach komisji przetargowej;Organizacja dozoru obiektów WK OHP i nadzór nad jego realizacją.Kontrola merytoryczna dokumentacji finansowej ZWK oraz jedn. podległych.