SPECJALISTA DO SPRAW PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Zakres obowiązków: -ORGANIZOWANIE DOSTAW MATERIAŁÓW
-ADMINISTROWANIE REALIZOWANYCH PROJEKTÓW
-PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY
-PROWADZENIE ZESTAWIEŃ KOSZTÓW PROJEKTOWYCHZakres obowiązków: -ORGANIZOWANIE DOSTAW MATERIAŁÓW
-ADMINISTROWANIE REALIZOWANYCH PROJEKTÓW
-PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY
-PROWADZENIE ZESTAWIEŃ KOSZTÓW PROJEKTOWYCH