Rzemieślnik-Konserwator (0,5 etatu) k/m

Zakres obowiązków: – lokalizowanie i naprawianie drobnych usterek technicznych urządzeń i mienia szkoły
– wykonywanie drobnych prac remontowo-budowlanych i hydraulicznych
– kontrolowanie i naprawianie stolarki okienno-drzwiowej
– przenoszenie i ustawianie instrumentów, mebli i innego wyposażeniaZakres obowiązków: – lokalizowanie i naprawianie drobnych usterek technicznych urządzeń i mienia szkoły
– wykonywanie drobnych prac remontowo-budowlanych i hydraulicznych
– kontrolowanie i naprawianie stolarki okienno-drzwiowej
– przenoszenie i ustawianie instrumentów, mebli i innego wyposażenia