Robotnik gospodarczy (roboty publiczne)

Zakres obowiązków: utrzymanie czystościna terenie i poza obiektamiZakres obowiązków: utrzymanie czystościna terenie i poza obiektami