Robotnik gospodarczy (roboty publiczne)

Zakres obowiązków: prace remontowo-budowlane, prace gospodarczeZakres obowiązków: prace remontowo-budowlane, prace gospodarcze