Referent

Zakres obowiązków: wprowadzanie zmian w podstawie opodatkowania podatkiem lokalnymZakres obowiązków: wprowadzanie zmian w podstawie opodatkowania podatkiem lokalnym