Realizator oświetlenia/technik obsługi sceny

Zakres obowiązków: Przygotowanie, montaż oświetlenia scenicznego koncertów, spektakli, itp.Zakres obowiązków: Przygotowanie, montaż oświetlenia scenicznego koncertów, spektakli, itp.