Psycholog

Zakres obowiązków: – diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów,
– udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
– podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów.Zakres obowiązków: – diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów,
– udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
– podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów.