Psycholog szkolny

Zakres obowiązków: Diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów, rozwiązywanieproblemów wychowawczych, udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej, działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży, działania mediacyjne w sytuacji kryzysowej.Zakres obowiązków: Diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów, rozwiązywanieproblemów wychowawczych, udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej, działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży, działania mediacyjne w sytuacji kryzysowej.