Psycholog

Zakres obowiązków: 1. Udzielanie pomocy psychologicznej osobom zgłaszającym się do Centrum Interwencji Kryzysowej.
2. Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu.
3. Współpraca z policją, sądami i prokuraturą, ośrodkami pomocy społecznej, komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, poradniami leczenia uzależnień i poradniami zdrowia psychicznego na terenie miasta Lublin.
4. Diagnozowanie sytuacji problemowej osób zgłaszających się do Centrum w zakresie konieczności udzielenia pomocy specjalistycznej.
5. Prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej o charakterze krótkoterminowym.
6. Prowadzenie interwencji kryzysowej.
7. Podejmowanie interwencji środowiskowych na rzecz osób i rodzin doświadczających sytuacji kryzysowych.
8. Koordynowanie działań interwencyjnych podejmowanych na rzecz klientów.
9. Prowadzenie dokumentacji i opracowywanie materiałów, wniosków, sprawozdań, zestawień i informacji.
10. Współdziałanie z innymi instytucjami na rzecz rozwiązywania problemów indywidualnych klienta oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

Informacja o naborze na stronie pracodawcy: https://biuletyn.lublin.eu/cik/praca/ogloszenia-o-naborze/ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-pracy-psycholog,21,14975,1.htmlZakres obowiązków: 1. Udzielanie pomocy psychologicznej osobom zgłaszającym się do Centrum Interwencji Kryzysowej.
2. Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu.
3. Współpraca z policją, sądami i prokuraturą, ośrodkami pomocy społecznej, komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, poradniami leczenia uzależnień i poradniami zdrowia psychicznego na terenie miasta Lublin.
4. Diagnozowanie sytuacji problemowej osób zgłaszających się do Centrum w zakresie konieczności udzielenia pomocy specjalistycznej.
5. Prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej o charakterze krótkoterminowym.
6. Prowadzenie interwencji kryzysowej.
7. Podejmowanie interwencji środowiskowych na rzecz osób i rodzin doświadczających sytuacji kryzysowych.
8. Koordynowanie działań interwencyjnych podejmowanych na rzecz klientów.
9. Prowadzenie dokumentacji i opracowywanie materiałów, wniosków, sprawozdań, zestawień i informacji.
10. Współdziałanie z innymi instytucjami na rzecz rozwiązywania problemów indywidualnych klienta oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

Informacja o naborze na stronie pracodawcy: https://biuletyn.lublin.eu/cik/praca/ogloszenia-o-naborze/ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-pracy-psycholog,21,14975,1.html