Projektant płytek PCB

Zakres obowiązków: Rysowanie schematów elektrycznych nowych urządzeń oraz dokonywanie zmian w schematach gotowych projwktow w oprogramowaniu CAD. Rysowanie płytek obwodów drukowanych nowych urządzeń oraz dokonywanie zmian w projektach gotowych w oprogramowaniu CAD. Prowadzenie dokumentacji technicznej prjektu w CAD oraz przygotowywanie dokumentacji produkcyjnej. Współpraca z liderem projektu, konstruktorami elektroniki, mechaniki, z działem testowania, planowania produkcji oraz jakości.Zakres obowiązków: Rysowanie schematów elektrycznych nowych urządzeń oraz dokonywanie zmian w schematach gotowych projwktow w oprogramowaniu CAD. Rysowanie płytek obwodów drukowanych nowych urządzeń oraz dokonywanie zmian w projektach gotowych w oprogramowaniu CAD. Prowadzenie dokumentacji technicznej prjektu w CAD oraz przygotowywanie dokumentacji produkcyjnej. Współpraca z liderem projektu, konstruktorami elektroniki, mechaniki, z działem testowania, planowania produkcji oraz jakości.