Prezes zarządu

Zakres obowiązków: prezes zarzadu w Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni MieszkaniowejZakres obowiązków: prezes zarzadu w Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej