Prawnik

Zakres obowiązków: – udzielanie porad prawnych Klientom Kancelarii,
– sporządzanie pozwów, odpowiedzi na pozwy, apelacji, zażaleń, pism procesowych,
– dbanie o terminową realizację powierzonych zadańZakres obowiązków: – udzielanie porad prawnych Klientom Kancelarii,
– sporządzanie pozwów, odpowiedzi na pozwy, apelacji, zażaleń, pism procesowych,
– dbanie o terminową realizację powierzonych zadań