PRAKTYKA STUDENCKA W SĄDZIE REJONOWYM W ZABRZU

Zakres obowiązków: – zapoznanie się ze strukturą i organizacją pracy,
– zapoznanie się z pracą w systemach komputerowych, w tym w programie SAWA,
– praktyczne zastosowanie zasad obiegu dokumentacji,
– uczestniczenie w rozprawach,
– sporządzanie projektów pism,
– wykonywanie czynności zleconych przez opiekuna praktyki,
– wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika i Przewodniczącego Wydziału.Zakres obowiązków: – zapoznanie się ze strukturą i organizacją pracy,
– zapoznanie się z pracą w systemach komputerowych, w tym w programie SAWA,
– praktyczne zastosowanie zasad obiegu dokumentacji,
– uczestniczenie w rozprawach,
– sporządzanie projektów pism,
– wykonywanie czynności zleconych przez opiekuna praktyki,
– wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika i Przewodniczącego Wydziału.