PRAKTYKA STUDENCKA W SĄDZIE REJONOWYM W ZABRZU – ZKSS

Zakres obowiązków: 1.Zapoznawanie się z przebiegiem spraw w postępowaniu wykonawczym w ramach pracy zespołu.
2.Zapoznanie się z rejonem pracy kuratora – opiekuna oraz zadaniami wynikającymi z jego zakresu czynności, – wyjścia w teren z kuratorem.
3.Zapoznawanie się z zasadami prowadzenia dokumentacji kuratorskiej.
4.Nawiązanie kontaktu z instytucjami zajmującymi się wychowaniem, profilaktyką i resocjalizacją.
5.Udział w rozprawach sądowych i posiedzeniach sądu.
6.Realizacja zadań resocjalizacyjnych.Zakres obowiązków: 1.Zapoznawanie się z przebiegiem spraw w postępowaniu wykonawczym w ramach pracy zespołu.
2.Zapoznanie się z rejonem pracy kuratora – opiekuna oraz zadaniami wynikającymi z jego zakresu czynności, – wyjścia w teren z kuratorem.
3.Zapoznawanie się z zasadami prowadzenia dokumentacji kuratorskiej.
4.Nawiązanie kontaktu z instytucjami zajmującymi się wychowaniem, profilaktyką i resocjalizacją.
5.Udział w rozprawach sądowych i posiedzeniach sądu.
6.Realizacja zadań resocjalizacyjnych.