Pracownik wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowany

Zakres obowiązków: Wykonywanie prac pomocniczych związanych z budową, naprawą i konserwacją statków i łodzi.Zakres obowiązków: Wykonywanie prac pomocniczych związanych z budową, naprawą i konserwacją statków i łodzi.