pracownik utrzymania czystości

Zakres obowiązków: dbanie o czystość i porządek sal, biur, toalet, hali, pomoc w wydawaniu posiłków- praca w obiekcie medycznymZakres obowiązków: dbanie o czystość i porządek sal, biur, toalet, hali, pomoc w wydawaniu posiłków- praca w obiekcie medycznym