Pracownik sortowania przesyłek i towarów

Zakres obowiązków: – Sortowanie przesyłek i towarów,
– utrzymywanie porządku w miejscu pracy,
– inne zadania zlecone przez przełożonego.

– praca w godzinach 22:00-06:00Zakres obowiązków: – Sortowanie przesyłek i towarów,
– utrzymywanie porządku w miejscu pracy,
– inne zadania zlecone przez przełożonego.

– praca w godzinach 22:00-06:00