Pracownik socjalny

Zakres obowiązków: Prowadzenie pracy socjalnej w środowisku, przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa, udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, współpraca z instytucjami: Sądy, prokuratura, policja, kuratorzy, pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej specjalistycznego poradnictwa, współpraca z zespołem interdyscyplinarnym ds.. Przeciwdziałania przemocy, współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, współpraca z lokalnymi Instytucjami wspierającymi osoby w potrzebie, współpraca z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa, współpraca z Ośrodkami wsparcia: schroniskami dla bezdomnych; Domami Pomocy Społecznej; itp.Zakres obowiązków: Prowadzenie pracy socjalnej w środowisku, przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa, udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, współpraca z instytucjami: Sądy, prokuratura, policja, kuratorzy, pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej specjalistycznego poradnictwa, współpraca z zespołem interdyscyplinarnym ds.. Przeciwdziałania przemocy, współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, współpraca z lokalnymi Instytucjami wspierającymi osoby w potrzebie, współpraca z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa, współpraca z Ośrodkami wsparcia: schroniskami dla bezdomnych; Domami Pomocy Społecznej; itp.