Pracownik ochrony fizycznej 195a

Zakres obowiązków: Ewidencja osób wchodzących na teren budowy, obchody na terenie budowyZakres obowiązków: Ewidencja osób wchodzących na teren budowy, obchody na terenie budowy