Pracownik kontroli jakości

Zakres obowiązków: zwolnienie wyrobu do produkcji seryjnej, autoryzacja w karcie pracy wykonania czynności kontrolnych, przeprowadzenie wymaganych testów i badań oraz walidacji, wykonywanie i monitorowanie pomiarów wymiarów wskazanych na rysunku lub w planie kontroli, używanie zatwierdzonych do użytkowania narzędzi pomiarowych i wag, współpraca z kierownikami zmianowymi w zakresie komunikacji przyczynowo skutkowych kontynuowania produkcji z odchyleniami weryfikacja metdą wyrywkową spełnienia wymagń stawianych wyrobom poprzez przeprowadzenie audytów wyrobówZakres obowiązków: zwolnienie wyrobu do produkcji seryjnej, autoryzacja w karcie pracy wykonania czynności kontrolnych, przeprowadzenie wymaganych testów i badań oraz walidacji, wykonywanie i monitorowanie pomiarów wymiarów wskazanych na rysunku lub w planie kontroli, używanie zatwierdzonych do użytkowania narzędzi pomiarowych i wag, współpraca z kierownikami zmianowymi w zakresie komunikacji przyczynowo skutkowych kontynuowania produkcji z odchyleniami weryfikacja metdą wyrywkową spełnienia wymagń stawianych wyrobom poprzez przeprowadzenie audytów wyrobów