Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych

Zakres obowiązków: Pomoc w administrowaniu zasobami informatycznymi Starostwa Powiatowego w Będzinie,prowadzenie rejestrów,praca zawiązana z komputeryzacją Starostwa oraz systemami informatycznymi, obsługa zadań związanych z Biurem Informatyki, inne zadania zgodne z właściwością rzeczową wydziału oraz indywidualnym zakresem czynnościZakres obowiązków: Pomoc w administrowaniu zasobami informatycznymi Starostwa Powiatowego w Będzinie,prowadzenie rejestrów,praca zawiązana z komputeryzacją Starostwa oraz systemami informatycznymi, obsługa zadań związanych z Biurem Informatyki, inne zadania zgodne z właściwością rzeczową wydziału oraz indywidualnym zakresem czynności