Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych

Zakres obowiązków: Prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, czasową rejestracją pojazdów, wyrejestrowywaniem pojazdów, czasowym wycofywaniem pojazdów z ruchu, zawiadamianiem o zbyciu pojazdu, wydawaniem dodatkowej tablicy rejestracyjnejZakres obowiązków: Prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, czasową rejestracją pojazdów, wyrejestrowywaniem pojazdów, czasowym wycofywaniem pojazdów z ruchu, zawiadamianiem o zbyciu pojazdu, wydawaniem dodatkowej tablicy rejestracyjnej