Pracownik działu ksiegowości

Zakres obowiązków: Współpraca z głównym księgowym, wprowadzanie przelewów do systemu elektronicznego “ipkobiznes”, prowadzenie rejestrów dla celow podatku VAT i sporządzanie deklaracji cząstkowych w zakresie VAT jednostek obslugiwanych, sporządzanie list płac, sporządzanie listy wypłat świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, bieżące monitorowanie zmian w obowiązujących przepisach w zakresie wykonywanych czynności, przestrzeganie przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących w placówce, kompletowanie i księgowanie dowodów księgowych dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, bieżące i prawidłowe wprowadzanie danych do systemu finansowego, księgowego i płacowego, analiza i uzgadnianie wydatków z kosztami, przygotowanie i uzgadnianie danych do sprawozdawczości, przestrzeganie dyscypliny budżetowej.Zakres obowiązków: Współpraca z głównym księgowym, wprowadzanie przelewów do systemu elektronicznego “ipkobiznes”, prowadzenie rejestrów dla celow podatku VAT i sporządzanie deklaracji cząstkowych w zakresie VAT jednostek obslugiwanych, sporządzanie list płac, sporządzanie listy wypłat świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, bieżące monitorowanie zmian w obowiązujących przepisach w zakresie wykonywanych czynności, przestrzeganie przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących w placówce, kompletowanie i księgowanie dowodów księgowych dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, bieżące i prawidłowe wprowadzanie danych do systemu finansowego, księgowego i płacowego, analiza i uzgadnianie wydatków z kosztami, przygotowanie i uzgadnianie danych do sprawozdawczości, przestrzeganie dyscypliny budżetowej.