Pracownik ds. rozliczeń

Zakres obowiązków: Gromadzenie, porządkowanie i archiwizowanie dokumentacji dot. rozliczeń. Stały kontakt z rolnikami. Współpraca z firmami paszowymi. Współpraca z osoba odpowiedzialną za fakturowanie w zakresie obejmujacym dane rozliczeń. Weryfikacja poprawnosci rozliczeń, dokumentów. Przygotowanie raportów. Prowadzenie rejestrów. Sporządzanie zestawien.Zakres obowiązków: Gromadzenie, porządkowanie i archiwizowanie dokumentacji dot. rozliczeń. Stały kontakt z rolnikami. Współpraca z firmami paszowymi. Współpraca z osoba odpowiedzialną za fakturowanie w zakresie obejmujacym dane rozliczeń. Weryfikacja poprawnosci rozliczeń, dokumentów. Przygotowanie raportów. Prowadzenie rejestrów. Sporządzanie zestawien.