Pracownik do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych

Zakres obowiązków: Pracownik do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowychZakres obowiązków: Pracownik do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych