Pracownik do czynności porządkowych k/m

Zakres obowiązków: – sprzątanie w zakresie i zgodnie z umową ramową zawartą z klientemZakres obowiązków: – sprzątanie w zakresie i zgodnie z umową ramową zawartą z klientem