pracownik budowlany

Zakres obowiązków: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.Zakres obowiązków: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.