Pracownik biurowy

Zakres obowiązków: 1. Zapoznanie się z Statutem Powiatu Kartuskiego, Regulaminem Organizacyjnym Starostwa, Regulaminem Pracy, Instrukcją kancelaryjną dla organów powiatu oraz aktami obowiązującymi w Wydziale Geodezji
2. Pomoc przy przyjmowaniu oraz wysyłce korespondencji dla potrzeb Wydziału
3. Udzielania pomocy:
1) przy aktualizacji zbiorów geodezyjnych,
2) w prowadzeniu baz danych ewidencji gruntów i budynków,
3) obsługa klientów w zakresie udostępniania danych oraz wydawania kopii map i dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
4) przy aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomosci powiatowych i Skarbu PaństwaZakres obowiązków: 1. Zapoznanie się z Statutem Powiatu Kartuskiego, Regulaminem Organizacyjnym Starostwa, Regulaminem Pracy, Instrukcją kancelaryjną dla organów powiatu oraz aktami obowiązującymi w Wydziale Geodezji
2. Pomoc przy przyjmowaniu oraz wysyłce korespondencji dla potrzeb Wydziału
3. Udzielania pomocy:
1) przy aktualizacji zbiorów geodezyjnych,
2) w prowadzeniu baz danych ewidencji gruntów i budynków,
3) obsługa klientów w zakresie udostępniania danych oraz wydawania kopii map i dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
4) przy aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomosci powiatowych i Skarbu Państwa