Pracownik biurowy

Zakres obowiązków: sporządzanie pism oraz wniosków o wydadanie zezwoleń na pracęZakres obowiązków: sporządzanie pism oraz wniosków o wydadanie zezwoleń na pracę