Pozostali technicy wsparcia informatycznego i technicznego

Zakres obowiązków: -prowadzenie dokumentacji technicznej,
-dokonywanie okresowych przeglądów urządzeń końcowych,
-zapobieganie powstaniu szkód, a w przypadku awariiprzystąpienie do usuwania uszkodzeń oraz powiadomienia swoich przełożonych,
-odpowiedzialność za eksploatację sprzętu zgodnie z przeznaczeniem oraz utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej sprzętu komutacyjnego i teletransmisyjnego,
-instalowanie końcowych urządzeń abonenckich.
-Zakres obowiązków: -prowadzenie dokumentacji technicznej,
-dokonywanie okresowych przeglądów urządzeń końcowych,
-zapobieganie powstaniu szkód, a w przypadku awariiprzystąpienie do usuwania uszkodzeń oraz powiadomienia swoich przełożonych,
-odpowiedzialność za eksploatację sprzętu zgodnie z przeznaczeniem oraz utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej sprzętu komutacyjnego i teletransmisyjnego,
-instalowanie końcowych urządzeń abonenckich.